Een moment geduld aub...
{{cartCtrl.amount}} items
{{item.amount}}X
{{item.title}}
{{item.price/100 * item.amount | currency:'€'}}
Subtotaal
{{(cartCtrl.total) / 100 | currency:'€'}}
Korting
{{cartCtrl.discount.amount / 100 | currency:'€'}}
Verzendkosten
{{cartCtrl.shipping / 100 | currency:'€'}}
Totaal
{{(cartCtrl.total-cartCtrl.discount.amount+cartCtrl.shipping) / 100 | currency:'€'}}
Afrekenen
SEPT Skin Tea®

Voorwaarden

Home   /   Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 2. Koper :
  - Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met SEPT Skin Tea® ;
  - Wederverkoper (SEPT Skin Tea®  specialist) : rechtspersoon dan wel een natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en rechtverkrijgenden die op afstand een overeenkomst aangaat met SEPT Skin Tea® ;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering - en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan koper aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door SEPT Skin Tea®  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van SEPT Skin Tea® .

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

SEPT Skin Tea® 

Laagstraat 61

5121 ZD RIJEN

Telefoonnummer: +31(0)162-232423

E-mailadres: info@septskintea.nl

KvK-nummer: 83756558

Btw-identificatienummer: NL862979547B01


 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en koper;

 

Lees hier de volledige Algemene Voorwaarden van SEPT Skin Tea® .